வெள்ளி, 7 ஜூன், 2013

Software Engineerஇன் சமகால வாழ்க்கை !

Google போலொரு பிகர் கண்டு 
Set  ஆக Sincereஆய்  படித்து 
Set  ஆனவுடன் Scene  போட்டு  
சம்பள, ஸ்டாக்  Dowry வாங்கி 
மணமான பின் மாட்டித் தவிப்பதுதான் 
Software Engineerஇன் சமகால வாழ்க்கை !
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக