செவ்வாய், 2 ஆகஸ்ட், 2016

உறக்கம்

தழுவ நினைத்தால்
தறிகெட்டு ஓடுகிறாய்
அணைக்க நினைத்தால்
அணைக்காமல் நகர்கிறாய்

வேண்டிய நேரத்தில்
வர மறுக்கிறாய்
வேண்டாத நேரத்தில்
வலிய வருகிறாய்

மண்ணில் உள்ள
எல்லோருக்கும் சமமான
பொருள் நீ
அருளும் நீயே
ஆனந்தமான என்
அழகான உறக்கமே !