ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2013

மதி --- மதி : ஜோதிடம்


மதியைக் கண்டு மயங்கும் மதியால், 
மதியால் புனையப்பட்ட விதியை, எங்ஙனம் 
வென்று காட்ட இயலும்  ?கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக