வியாழன், 26 பிப்ரவரி, 2015

வாழ்க்கை

வாழ்க்கை ஒரு
விந்தையான ஆசான்

பல தருணங்களில்
பரீட்சை வைத்துப் 
பாடம் நடத்தும்
சில தருணங்களில்
பாடம் மட்டும் சொல்லி   
பரிசு கொடுக்கும் 

சிற்சில நேரங்களில்
பரிசு கொடுத்துப்
பின் பாடம் நடத்தும்

தரிசைத்  தங்கமாக்கும்
தங்கத்தைத்  தரிசாக்கும்
தலை கனமானால் !


செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி, 2015

சிவராத்திரி

ஆதியும் நீ
ஆதி சக்தியின் பாதியும் நீ
அந்தமும் நீ
திக்கு எங்கிருக்கும் சந்தமும் நீ
ஓசை நீ
ஓசை புரியா இசையும்  நீ

முற்றும் நீ
முற்று இல்லாத பற்றும் நீ
அன்பும் நீ
அன்பே சிவமென்றுணர்தும் பண்பும் நீ