புதன், 12 ஜூன், 2013

மகிழ்ச்சி !

நல்ல நிகழ்வுகளை எதிர்நோக்கி 
நாட்களை  நகர்த்துவது, நாட்டுச்சாராய 
கிக்கை விடக் கிளர்ச்சியானது ! 
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக