ஞாயிறு, 23 பிப்ரவரி, 2014

அபாய வளைவு !

அபாய வளைவுகளில்
கவனம் தேவை
சாலையிலும் ...
சேலையிலும் ...

2 கருத்துகள்: