ஞாயிறு, 20 அக்டோபர், 2013

அதிசயம்அதிசயங்களைத் தேடி 
அலைகிறோம் வாழ்க்கையில் ..
இப்பூமியில் உயிர் 
வாழ்தலே ஓர் 
அதிசயமென உணராமல் !   புரட்டாசி 21, 2013

2 கருத்துகள்: