சனி, 12 ஜூலை, 2014

முடியா மனப் போர்

முடியாத போரில்
முட்டிக் கொள்கின்றன
உனை காணச் சொல்லி
என் கண்களும்
கடந்து போகச் சொல்லி
என் மனதும்

தற்காலிகமாய்
வெற்றி பெற்றன
சில நேரங்களில்
கண்களும்
சில நேரங்களில்
மனதும்

பல நேரங்களில்
கண்களின் வெற்றி
கணத்தில் கரைந்தது
பெண்ணே உனக்கு
பக்கத்தில் ஏற்கனவே
அடி வாங்கும்
வலியவனை கண்டவுடன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக