சனி, 15 மார்ச், 2014

சொக்கத் தங்கம் !

தந்தையின் அன்பு
தாயின் உடலில்
சேமிப்பாய் சேர்ந்து

சொர்கக் கருவில்
     வட்டியின் குட்டியாய்

வேகமாய் வளர்ந்த
சொக்கத் தங்கத்தின்
சொச்சம் நாம் 


2 கருத்துகள்: