செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி, 2015

சிவராத்திரி

ஆதியும் நீ
ஆதி சக்தியின் பாதியும் நீ
அந்தமும் நீ
திக்கு எங்கிருக்கும் சந்தமும் நீ
ஓசை நீ
ஓசை புரியா இசையும்  நீ

முற்றும் நீ
முற்று இல்லாத பற்றும் நீ
அன்பும் நீ
அன்பே சிவமென்றுணர்தும் பண்பும் நீ

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக