வெள்ளி, 23 ஆகஸ்ட், 2013

கோடி !

கோடிகளில் தினம் புரளும் 
கேடிகளை விட தெருக் 
கோடிகளைப்  சுத்தம் செய்யும் 
துப்புரவாளர் மேல் !
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக